Reglementen

Reglementen recreatieve gymnastiekcompetitie GSV Statera

 1. De competitie is bestemd voor kinderen die niet meedoen aan bondswedstrijden (KNGU). 
 1. De wedstrijden worden individueel geturnd. 
 1. Deelname aan de competitie staat open voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 17 jaar. Peildatum voor bepaling van de leeftijd is 1 januari. In overleg met de wedstrijdcommissie is deelname van jongeren ouder dan 17 jaar bespreekbaar. 
 1. GSV Statera zorgt voor de coördinatie van de wedstrijden en verstrekt de benodigde gegevens. Deelnemende verenigingen zorgen voor een sportleider voor hun eigen deelnemers. 
 1. Binnen de competitie wordt onderscheid gemaakt in twee niveaus namelijk gym en turnen. Kinderen die één uur in de week les krijgen, doen mee aan de gymcompetitie. Kinderen die meer dan één uur per week turnen, doen mee met de turncompetitie. 
 1. Er wordt onderscheid gemaakt in een gymgroep en een turngroep, ook in de oefenstof. Daarnaast wordt in de oefenstof verschillende leeftijdscategorieën gehanteerd.
 • 6-7 jaar gymgroep en turngroep
 • 8-9 jaar gymgroep en turngroep
 • 10-11 jaar gymgroep en turngroep
 • 12-13 jaar gymgroep en turngroep
 • 14 jaar en ouder gymgroep en turngroep 

Het streven is om de deelnemers in te delen naar leeftijd, bijvoorbeeld 6 jaar en 7 jaar in plaats van 6/7 jaar. Bij kleine aantallen deelnemers kunnen meerdere leeftijdsgroepen worden samengevoegd.

 1. Inschrijven van deelnemers voor de wedstrijden kan uitsluitend via het daarvoor bestemde inschrijvingsformulier op onze website (www.gsvstatera.nl/recreatievewedstrijden). De uiterste inschrijvingsdatum staat vermeld in de uitnodiging. 
 1. Na de uiterste inschrijfdatum is er nog een periode waarin annuleringen en wijzigingen doorgegeven kunnen worden. De uiterste annulering/mutatiedatum staat vermeld in de uitnodiging. Bij annulering na deze datum is restitutie van het inschrijfgeld niet meer mogelijk. 
 1. Inschrijving aan deze competitie betekent dat er toestemming is om opgenomen te worden in de deelnemerslijst. De deelnemerslijst zal gepubliceerd worden. 
 1. Elke deelnemende vereniging dient juryleden te leveren. Hiervoor wordt de volgende regel gehanteerd:
 • 0-10 deelnemers 1 jurylid per wedstrijddag
 • 11-20 deelnemers 2 juryleden per wedstrijddag
 • 21-30 deelnemers 3 juryleden per wedstrijddag
 • ≥ 31 deelnemers 4 juryleden per wedstrijddag.

Juryleden worden een ochtend (ca. 8.00-12.30 uur), een middag (ca. 13.00-17.30 uur) of een hele dag ingepland. 

 1. Bij de inschrijving van de deelnemers dient de vereniging ook juryleden aan te melden via het daarvoor bestemde formulier op onze website. 
 1. Juryleden worden voorafgaand aan de competitie geïnstrueerd door ons. 
 1. Deelnemende verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van een vervangend jurylid bij afwezigheid of ziekte van een jurylid. 
 1. Tijdens de wedstrijden gelden de volgende kledingvoorschriften: turnpakje, turnslofjes of blote voeten. Een kort broekje, passend bij de turnkleding, is toegestaan. Lange haren graag vast. Voor jongens gelden afwijkende voorschriften.              
 1. Aanwezigheid van mensen anders dan trainers en of aangewezen begeleiders (toeschouwers) op de turnvloer is om organisatorische en veiligheidsredenen niet toegestaan. Alle toeschouwers dienen op de publieke tribune plaats te nemen. 
 1. Fotograferen en filmen mag alleen vanaf de tribune. 
 1. Opnames mogen niet worden gebruikt ter onderbouwing bij discussies over beoordelingen. 
 1. De beoordeling in de competitie gaat volgens de richtlijn(kaarten) voor de juryleden. 
 1. Sportleiders, andere begeleiders en/of ouders mogen niet in discussie treden met juryleden. De sportleiders dienen zich met opmerkingen of klachten bij de wedstrijdleider te melden. De wedstrijdleider bespreekt dit met het jurylid en/of de geschillencommissie. 
 1. Bij verschil van mening raadpleegt de wedstrijdleider de geschillencommissie, die een bindende uitspraak doet. Deze commissie bestaat uit een lid van de wedstrijdcommissie van GSV Statera (als organiserende vereniging van de competitie) en een bestuurslid c.q. de wedstrijdleider van de gastvereniging (verantwoordelijk voor de betreffende wedstrijd). 
 1. Er zijn drie wedstrijddagen. Per wedstrijddag worden de beste deelnemers per niveau en leeftijdscategorie beloond met een medaille. Het aantal uit te reiken medailles is afhankelijk van het aantal deelnemers in de betreffende categorie. Hierbij gelden de volgende regels:
 • ≤ 3 deelnemers 1 medaille
 • 4 t/m 6 deelnemers 2 medailles
 • 7 t/m 30 deelnemers 3 medailles
 • 31 t/m 40 deelnemers 4 medailles
 • ≥ 41 deelnemers 5 medailles 
 1. Alle deelnemers krijgen aan het eind van de 3e wedstrijddag een diploma met de door hen behaalde punten.

 Richtlijnen voor juryleden bij de recreatieve gymnastiekcompetitie

 1. De deelnemers dienen de voorgeschreven oefenstof te turnen.
 2. Er zijn geen herkansingen toegestaan, behalve bij het onderdeel sprong. De sprong wordt twee keer uitgevoerd, waarbij de beste sprong telt.
 3. Bij een val van een toestel dient men de oefening te vervolgen met het onderdeel direct volgend op dat waarbij de val ontstond.
 4. De juryleden beoordelen de oefening volgens de juryrichtlijnkaarten. Bij het vaststellen van het cijfer wordt gelet op snelheid, spanning, souplesse, verzorging, afwerking en uitvoering van de voorgeschreven oefenstof.
 5. Bij alle groepen is het laagst haalbare cijfer een 6 en het maximaal haalbare cijfer een 10.
 6. Bonus oefenstof dient zonder hulp uitgevoerd te worden.

 

 

 

Met dank aan onze sponsors: