Leden van het bestuur

Petra Verhoef-Wentzel

Voorzitter

voorzitter@gsvstatera.nl

Wilma v.d. Horst

Bestuurslid

Mirjam van der Scheer

Secretariaat

secretariaat@gsvstatera.nl

Alja Bouter

Penningmeester

penningmeester@gsvstatera.nl

Notulen: leden die wensen de notulen van de recentste bestuursvergadering in te zien, kunnen deze opvragen bij de secrataris van onze vereniging.