Wijzigingsformulier

Wijzigingsformulier

Lessen

Adresgegevens

Bankgegevens

Ondergetekende verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan:
GymSportVereniging Statera om per maand bedragen van het volgende IBAN nummer af te schrijven wegens contributie.

Lidmaatschap

Overig, namelijk...

Ondertekening

Met ondertekening van dit formulier ga ik akkoord met de algemene voorwaarden en geef ik toestemming mijn gegevens te verwerken op de manier zoals omschreven in de privacyverklaring op de website www.gsvstatera.nl