Algemene informatie

RECREATIEVE GYMNASTIEKCOMPETITIE 2023 GSV STATERA 

Beste vereniging,

Bij deze bent u namens GSV Statera van harte uitgenodigd om als vereniging deel te nemen aan de recreatieve wedstrijden.

De wedstrijddagen

De competitie is in eerste instantie bestemd voor meisjes die niet aan de KNGU-wedstrijden meedoen. Er zijn twee categorieën: gym en turnen. De indeling en planning maken we bekend als we het aantal inschrijvingen weten.  Er zijn dit seizoen 3 wedstrijddagen van 7:45 tot 18:00 uur:

1e wedstrijddag: 18 maart 2023 in sportcentrum de Hullen Roden

2e wedstrijddag: 15 april 2023 in sportcentrum de Hullen Roden

3e wedstrijddag: 17 Juni 2023 in sportcentrum de Hullen Roden

Indeling

Om de wedstrijden zo eerlijk mogelijk te houden, verzoeken we de trainers nadrukkelijk om de kinderen goed in te delen in de gymgroep of de turngroep. Hierbij geldt de regel dat kinderen die vaker dan 1 uur per week les volgen, moeten worden ingeschreven in de turngroep. Het kan ook voorkomen dat er kinderen zijn die om bepaalde redenen maar 1 uur trainen per week, maar wel het niveau hebben van de turngroep. Ook deze kinderen mogen deelnemen in de turngroepen. De expertise van de trainer is hierin leidend.

Inventarisatie jongens en KNGU-niveau meisjes tot 10 jaar

Nu er door de KNGU is besloten dat er voor meiden tot 10 jaar geen officiële KNGU-wedstrijden zijn, hebben we nog een extra uitvraag staan op het inschrijfformulier. Dat geldt ook voor jongens. Afhankelijk van het aantal opgegeven meisjes tot 10 jaar op KNGU-niveau en het aantal jongens, kijken we wat we voor deze kinderen kunnen organiseren tijdens de wedstrijddagen.

Inschrijfprocedure en inschrijfgeld

  • De uiterste inschrijfdatum is 24 december 2022. Eventuele mutaties kunnen tot uiterlijk 1 maart 2023 doorgegeven worden.
  • Het inschrijfgeld bedraagt € 27,50 per deelnemer voor 3 wedstrijden. Uw vereniging ontvangt na 1 maart van de penningmeester van GSV Statera een nota voor het totaal aantal deelnemers.

Juryleden

In deze competitie kunnen we niet zonder juryleden. Elke vereniging levert per wedstrijddag juryleden. Het aantal juryleden is afhankelijk van het aantal ingeschreven deelnemers (zie hiervoor de reglementen). U kunt de juryleden inschrijven via het formulier op deze website:

www.gsvstatera.nl/recreatievewedstrijden/inschrijfformulierjuryleden

De ingeschreven juryleden ontvangen t.z.t. per mail meer informatie over de indeling en instructies van ons.

Overige informatie

  • Elke vereniging zorgt voor zijn eigen trainers/sportleiders tijdens de wedstrijddagen.
  • Voor de trainers/sportleiders en juryleden die een hele dag aanwezig zijn, is er een lunch beschikbaar. Opgave hiervoor volgt later.
  • Voor de op- en afmars is het leuk als er een verenigingsvlag aanwezig is om te dragen. Neem deze dus vooral mee naar de wedstrijden.
  • Door opgave voor de competitie geef je als vereniging toestemming om persoonsgegevens te vermelden in de deelnemerslijst en/of op de site van GSV Statera.

Tot slot willen we jullie erop wijzen dat er veel belangrijke informatie over de competitie in het reglement is opgenomen, lees deze dus goed door. Alle informatie staat ook op onze site.

Wij hopen dat er veel kinderen meedoen!

Met sportieve groeten,

Namens de wedstrijdcommissie van GSV Statera

Met dank aan onze sponsors: