Op vrijdagmiddag 12 oktober om 16:30 organiseren we een feestelijke officiële start van GSV Statera in sportcentrum de Hullen in Roden. De wethouder sport van Noordenveld Jeroen Westendorp zal met een ludieke actie officieel de start vorm geven. Daarna zullen er uitvoeringen zijn van diverse groepen zoals de turn-selectie, de spring-groep en free-running. In het kader van Rabo versterkt zal de Rabobank hun steun aan de nieuwe vereniging geven. Ook zal  het nieuwe turnpakje gepresenteerd worden. Na de uitvoeringen gaat het beweegplein open en is er ruimte voor alle leden om vrij te Sporten. De opening eindigt rond 18:30 uur.

We nodigen alle leden,  hun ouders, grootouders en alle mensen die zich verbonden voelen met de gymnastieksport in Roden en Nieuw-Roden uit voor de officiële start van GSV Statera. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de nieuwe voorzitter Petra Verhoef (voorzitter@gsvstatera.nl).